DALEPH INICIA UN SERVEI D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL EN EL MARC DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓ I COMPETITIVITAT DEL TEIXIT EMPRESARIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI

Aquest mes de maig Daleph ha resultat adjudicatària del contracte “Reactivació i competitivitat del teixit empresarial de Sant Celoni”. L’objecte del contracte és la revisió dels models de negoci de les empreses del territori per a adaptar-los a les noves formes de treball en l’entorn socioeconòmic generat per la COVID-19.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Celoni vol desenvolupar una sèrie d’activitats dirigides a les empreses del municipi per acompanyar-les i orientar-les durant processos de canvis. Així, Daleph impartirà dos tallers de revisió del model de negoci i vint hores d’assessoraments individuals perquè els inscrits puguin avaluar l’estat actual dels seus negocis, analitzar els nous hàbits dels seus clients potencials, definir estratègies que els permetin afrontar la situació derivada del COVID-19 i fomentar la cooperació entre els agents del municipi.

A partir del 26 de maig i durant els pròxims 4 mesos Daleph prestarà aquest servei d’orientació i acompanyament, el qual podrà realitzar-se tant presencialment com en modalitat online.