DALEPH INICIA L’ESTUDI DE MODELS DE CANGURATGE PÚBLIC PER EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES

A finals de desembre el Departament d’Igualtat i Feminismes va anunciar el finançament per primera vegada de programes de cures infantils fora de l’horari escolar mitjançant transferències a Ajuntaments i Consells Comarcals amb l’objectiu de corresponsabilitzar a les administracions públiques de les cures, especialment de les cures infantils, de manera que aquestes es reparteixin entre tota la societat i no recaiguin únicament sobre l’àmbit familiar.

La iniciativa d’Igualtat i Feminismes de finançar serveis de cangur públics destinats a infants i adolescents de 0 a 14 anys aspira addicionalment, a millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, majoritàriament dones, i a generar ocupació de qualitat en l’àmbit de les cures.

Amb aquests objectius en ment, la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs ha endegat, amb l’acompanyament de Daleph, un estudi sobre les característiques organitzatives i operatives d’un servei públic de cura puntual adreçada a nens i nenes de 0 a 14 anys que posi de relleu els diferents models de canguratge públic existents a Catalunya i arreu de l’Estat. En aquest sentit, l’estudi té com a finalitat establir les bases d’un possible model de prestació de servei de titularitat pública que garanteixi la qualitat en l’ocupació i la millora de les condicions i drets socials del personal de cures.