Daleph inicia l’avaluació d’actuacions en infància i adolescència de la Comunitat de Madrid.

Daleph, juntament amb KSNET, Afi i IVIE, ha iniciat l’avaluació ex post d’actuacions de la Comunitat de Madrid adreçades a infància i adolescència i centrades en la prevenció i la protecció dels menors de la Conselleria de Família, Joventut i Afers Socials.

A l’àmbit de la prevenció s’avaluaran el Programa I+I d’atenció integral a nens i adolescents en situació de risc social i els Centres de prevenció i atenció a la infància i l’adolescència en situació de desavantatge i dificultat social, mentre que a la part de protecció s’avaluarà el programa d’Acolliment residencial per a persones menors d’edat en atenció immediata i amb mesura de protecció (guarda o tutela).

Daleph se centrarà en l’àmbit de prevenció, on s’analitzarà el Programa I+I abans esmentat, destinat a menors d’entre 6 i 17 anys en situació de risc social, als quals s’ofereix suport integral amb l’objectiu de millorar la seva situació educativa i social. Aquest programa compta amb 24 serveis, 18 dels quals finançats pel Fons Social Europeu, oferint un total de 765 places. Els Centres de prevenció i atenció a la infància i l’adolescència en situació de desavantatge i dificultat social, per la seva banda, és una xarxa de serveis complementària al Programa I+I, i ofereix activitats de suport escolar, culturals i de convivència per a menors de 6 a 17 anys, adaptades a les seves necessitats i les de les seves famílies. La xarxa compta amb 55 serveis a la Comunitat de Madrid, oferint 1.917 places. Daleph prendrà un rol preponderant en l’avaluació de disseny, mitjançant la qual s’analitzarà la pertinència de les actuacions, la qualitat de la planificació i la cobertura de les mateixes, identificant aspectes de millora que permetin millorar-ne el funcionament i que contribueixin a reduir casos de risc social en infància i adolescència en un futur.