DALEPH INICIA LA REVISIÓ DE L’ACTUAL SISTEMA DE DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Daleph ha iniciat la prestació dels serveis de consultoria i assessorament per al desenvolupament del projecte de revisió de l’actual sistema de Descripció dels Llocs de Treball (DLT) del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

L’objectiu principal del projecte és dotar el Museu Nacional d’Art de Catalunya d’una descripció actualitzada dels llocs de treball que composen l’estructura del mateix. La missió de tota descripció de llocs de treball és recollir de manera sistematitzada i sintètica un conjunt d’informació que expliqui per què el lloc de treball és a l’organització, on s’ubica, què ha de fer i què se n’espera. Es tracta d’un projecte reptador, a l’alçada de les dificultats amb les que es troba l’administració pública en general i en particular el Museu Nacional d’Art de Catalunya a l’hora de gestionar els seus recursos humans, i per tant, prestar correctament els serveis.

Els comentaris estan tancats.