DALEPH INICIA EL BALANÇ DEL IV PLA INTEGRAL DEL POBLE GITANO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Daleph ha iniciat la seva col·laboració amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per a l’elaboració del  balanç del IV Pla Integral del Poble Gitano. L’acompanyament es basa en l’estudi de les dades de l’enquesta realitzada a les persones gitanes de Catalunya per part de la pròpia DG i en la elaboració d’un informe crític del IV Pla Integral pel Poble Gitano, que revisi el grau de desplegament que aquest a assolit respecte als seus objectius. Aquesta col·laboració té com a objectiu proporcionar les bases per a la elaboració d’un nou pla que substituirà l’actual, vigent des del 2017 i prorrogat a causa de la pandèmia.

El poble gitano continua sent un dels col·lectius més vulnerables de Catalunya i tot i les millores notables de les seves condicions en les últimes dècades, encara queden reptes per enfrontar. Des de Daleph ens alegra poder contribuir a enriquir les polítiques públiques destinades a millorar la situació del poble gitano aportant el nostre coneixement i experiència.

Amb aquesta nova col·laboració Daleph amplia la seva trajectòria en aquest àmbit, ja que ja havia impulsat altres projectes relacionats com el mapeig de l’habitatge gitano a Espanya, fet l’any 2007 en col·laboració amb la Fundació Secretariado Gitano.

L’acompanyament a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Unitat del Programa del Poble Gitano i Innovació serà clau per a la preparació d’aquest nou pla. La recopilació de dades i la seva anàlisi permetran detectar les necessitats de la població gitana de Catalunya, per així poder plantejar accions i mesures que afavoreixin la millora de les seves condicions de vida i la seva igualtat d’oportunitats.