DALEPH INICIA A DISTÀNCIA EL PROJECTE ORGANITZATIU DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

Daleph ha arrancat el projecte d’elaboració de la RLT de l’Ajuntament de Collbató en format 100% a distància a causa de la situació d’emergència sanitària. Malgrat el projecte estava inicialment plantejat de manera presencial, totes les parts s’han involucrat per tal de donar inici al projecte i avançar en la seva execució complint amb el calendari previst.

S’ha realitzat la reunió de llançament del projecte i la comunicació del mateix als representants dels treballadors i treballadores del Consistori mitjançant videoconferència. A més, la totalitat de les entrevistes celebrades per a la realització de l’estudi organitzatiu s’han efectuat online a través de diversos canals virtuals.

Tan les reunions d’inici com les entrevistes s’han desenvolupat amb plena normalitat i han permès iniciar i avançar en el projecte i obtenir la informació necessària de la mateixa manera que si el projecte hagués arrancat de manera presencial, fins i tot amb una major flexibilitat.