DALEPH INCIA L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT PER A LA CIUTADANIA D’ALCALÁ DE GUADAÍRA

Daleph ha iniciat l’elaboració del Pla d’Igualtat per a la Ciutadania d’Alcalá de Guadaíra amb finançament de recursos procedents del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Per garantir que el Pla sigui coherent amb la resta d’estratègies municipals i amb les polítiques d’igualtat d’Andalusia, s’analitzaran diferents documents, entre els quals, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 amb l’objectiu d’emmarcar els eixos i línies estratègiques que conformaran el Pla d’Igualat per a la Ciutadania d’Alcalà de Guadaíra.  Això permetrà treballar en consonància amb les polítiques d’igualtat que es duen a terme des dels diferents nivells institucionals, i compartir sinèrgies a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar polítiques públiques en aquest àmbit.

El Pla d’Igualat per a la ciutadania d’Alcalà de Guadaíra contindrà una diagnosi per conèixer la situació de la igualtat al municipi, un pla d’accions per concretar les actuacions en matèria d’igualtat de gènere que es duran a terme, i un sistema de seguiment i avaluació per  assegurar el correcte desenvolupament del pla i la seva avaluació.

Els comentaris estan tancats.