DALEPH IMPARTEIX UNA PONÈNCIA SOBRE LLENGUATGE INCLUSIU

El passat 19 de maig Daleph va impartir una ponència sobre llenguatge inclusiu titulada: “Trencant amb el poder cultural: el llenguatge inclusiu com a eina que dona visibilitat a tota la societat” en el marc de les Jornades de Coeducació promogudes pel Centre de Professorat de Santander ( CEP Santander).

La ponència va tenir una durada aproximada d’1 hora i mitja i va posar el focus en els següents temes:

  • La cultura és la forma d’exercici del poder més subtil i genera que assumim pautes de comportament de les quals no en som conscients. El llenguatge reprodueix les estructures socials i, per tant, perpetua les relacions de poder d’una societat.
  • El llenguatge oral, escrit, visual, gestual …, ofereix una visió de la societat fidedigna a uns estereotips que són socialment acceptats com “normals”, la qual cosa invisibilitza als col·lectius més vulnerables, desfavorits i marginats; i també a les dones, ja que les paraules tenen gènere i quan ens comuniquem les solem utilitzar en genèric masculí.
  • Mitjançant el llenguatge no verbal estereotipem el comportament de les dones (amb les expressions de la cara, els tons de veu, l’actitud, la roba, els cosmètics …,)
  • L’ús d’un llenguatge inclusiu i respectuós amb totes les persones és preceptiu i ve establert en la normativa europea, estatal i autonòmica
  • Fer ús d’un llenguatge inclusiu no és senzill, ja que la llengua la construeixen les persones i per tant les seves regles no són neutres al poder cultural, la qual cosa genera problemes com, per exemple, que una paraula en femení sigui considerada de rang inferior, buits lèxics, salts semàntics, asimetries de tracte, aposicions lingüístiques pejoratives, etc.

La ponència es va impartir en modalitat telemàtica i amb la presència de prop de 100 persones, les quals van valorar molt positivament el contingut i les reflexions posades damunt de la taula.