DALEPH I CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA IMPARTEIXEN ELS MÒDULS DE PRIMERA ACOLLIDA PER A PERSONES IMMIGRANTS

La crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 ha afectat greument tota la ciutadania però, de manera específica, als grups de població més vulnerables. En aquest context, Daleph i Càritas Diocesana de Barcelona van posar en marxa durant l’any 2021 el projecte Càritas ACULL destinat a impartir els Mòduls de Primera Acollida.  S’ha dut a terme gràcies a una subvenció de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i cofinançament del Fons Social Europeu. Aquest programa de formació s’ha destinat a persones migrades per a donar-les la possibilitat d’adquirir un primer nivell d’aprenentatge de la llengua catalana i de conèixer els drets i deures del marc jurídic i laboral de Catalunya, així com diferents aspectes de la seva cultura, societat i història.

Comptant amb un equip docent conformat per professionals de Daleph i de Càritas, es van impartir 135 hores de formació amb una metodologia en línia, distribuïdes en 4 mòduls: un Mòdul de Competències Digitals, el Mòdul A1 de Competències Bàsiques de Llengua Catalana, el Mòdul B de Coneixements Laborals i d´Estrangeria i el Mòdul C de Coneixements de la Societat Catalana i el seu marc jurídic.

Durant 10 mesos de treball, conclosos a finals d´octubre, 299 persones hi han participat. D´entre elles, 235 van obtenir el Certificat d´Assistència o d´Assistència i Aprofitament. Tots dos diplomes els hi permetran accedir al certificat oficial de primera acollida que atorguen les entitats públiques locals i que els hi serà d’utilitat per a processos d´estrangeria. Amb aquests resultats, es va depassar un 26% l´objectiu plantejat a l´inici del projecte, aconseguint reduir l´escletxa digital i donant eines d´integració al mercat i a la societat catalana per a totes les persones que van acabar el programa amb una avaluació positiva.

Els comentaris estan tancats.