DALEPH EVALUA EL PLA ESTRATÈGIC DE DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR RURAL 2019-2020

La Subdirecció General d’Innovació i Desenvolupament del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha encarregat a Daleph la realització d’una avaluació de seguiment de l’execució del I Pla Estratègic de Digitalització del Sector Rural 2019-2020.

Per a dur-la a terme, Daleph implementa un quadre de control amb els indicadors de les actuacions que s’han dut a terme durant el marc biennal que contempla el I Pla Estratègic. Per a facilitar la visualització i maneig d’aquestes dades d’avaluació, Daleph utilitzarà diferents eines d’anàlisis d’indicadors per a acompanyar l’enteniment de l’informe d’avaluació realitzat.

En aquesta línia, Daleph aporta la seva experiència i mitjans per a analitzar l’impacte real de l’execució del I Pla Estratègic de Digitalització del MAPA, permetent als responsables del projecte realitzar els ajustos necessaris de la manera més precisa possible per a millorar eficiència en l’execució de l’Estratègia de Digitalització del Sector Agroalimentari, Forestal i del Medi rural.