DALEPH ELABORA LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES

La Mancomunitat de la Vall del Tenes ha encarregat a Daleph la realització de la Relació de Llocs de Treball de l’organització. Amb aquest projecte es pretén analitzar la situació organitzativa de la corporació, elaborar les fitxes descriptives dels llocs de treball, valorar els llocs que conformen l’organització i confeccionar la Relació de Llocs de Treballs.

Amb aquest projecte, vol assentar les bases de diferents elements pel que fa a la gestió dels recursos humans com poden ser: el dimensionament de la plantilla, l’estructura organitzativa, les retribucions, polítiques de selecció, desenvolupament de competències, formació, entre d’altres aspectes que se’n que poden derivar després de la seva implementació.