DALEPH ELABORA EL PLA ESTRÀTEGIC PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ DEL MASNOU

Daleph continua en el seu compromís amb el suport als ens locals en la definició de les seves estratègies de desenvolupament territorial i l’elaboració de polítiques de promoció econòmica i social dels seus territoris. Recentment, l’Ajuntament del Masnou, en col·laboració amb Daleph, ha començat l’elaboració del seu Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació.

Actualment, el projecte es troba en una fase inicial on s’està realitzant un procés de diagnòstic exhaustiu amb l’objectiu de recopilar informació que permeti establir una visió clara i uns objectius concrets per a l’elaboració de propostes en matèria de desenvolupament econòmic del municipi. Aquesta eina servirà per reforçar les polítiques públiques de promoció econòmica, enfortir el teixit empresarial local i afavorir un entorn més competitiu que possibiliti la dinamització i la reactivació econòmica, així com consolidar el Masnou com un territori amb capacitat per engegar polítiques i projectes d’ocupació en l’àmbit local. En aquest sentit, es comptarà amb la participació d’un ampli entramat d’agents socioeconòmics, tan públics, com privats.

De manera complementària, s’explorarà la possibilitat de teixir col·laboracions amb altres municipis veïns amb l’objectiu de sumar esforços en matèria de desenvolupament econòmic que puguin suposar un benefici al conjunt de tot el Baix Maresme.

D’aquesta manera, identificant les oportunitats i els factors crítics més rellevants que presenta el territori, es definirà una estratègia municipal que pugui convertir-se en un full de ruta que contribueixi a l’enfortiment del territori per als propers anys.