DALEPH ELABORA EL PLA ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L’OCUPACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Daleph segueix apostant i comprometent-se amb els ens locals i oferint suport en la definició del desenvolupament local estratègic, així com l’elaboració de polítiques de promoció econòmica i social de les entitats locals. Recentment, l’Ajuntament de Castellar del Vallès, en col·laboració amb Daleph, ha iniciat el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació.

Actualment, el projecte es troba en una fase inicial on s’està realitzant un procés d’anàlisi, diagnòstic i primera presa de contacte amb agents clau del territori tan públics com privats. L’obtenció de la radiografia de l’estat de situació actual, servirà per tenir una visió clara i fixar uns objectius concrets de cara a definir les posteriors línies estratègiques, que hauran d’estructurar el full de ruta per al desenvolupament econòmic del municipi i la generació d’ocupació en els propers anys.

En aquest sentit, el projecte es fixarà en la detecció de febleses i oportunitats de desenvolupament en 5 línies de treball concretes com són la dinamització del comerç, la promoció de l’emprenedoria, l’impuls del procés de transició energètica, el desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica (PAE) i el foment de l’ocupació en un sentit ampli.