DALEPH ELABORA L’INFORME INTERMEDI D’INSERCIONS D’INGEUS AL PRINCIPAT D’ASTÚRIES

L’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph ha elaborat l’Informe Intermedi d’Insercions d’INGEUS al Principat d’Astúries, com a part del procés d’avaluació dels diferents programes que ofereix l’organització.

INGEUS s’especialitza en la gestió de programes d’ocupació, especialment en aquells casos on les persones es troben en situacions de vulnerabilitat i allunyades del mercat de treball. En aquests casos, s’adopta un enfocament holístic, flexible i personalitzat per a cada usuari/ària. L’objectiu no és només la inserció laboral, sinó també la millora de l’esperança i motivació de les persones, la seva capacitació en la cerca de feina i la millora dels coneixements sobre si mateixos i les seves expectatives i possibilitats laborals.

Daleph assisteix a Ingeus en aquest procés mitjançant el tractament de les dades que s’obtenen als diferents programes i elaborant els informes de resultats que mostren el grau d’èxit que aconsegueixen els programes i quins perfils són els que majors probabilitats d’inserció presenten.

Els resultats de l’informe mostren les diferències existents entre les possibilitats d’inserció de diferents col·lectius en funció de categories com el gènere, l’edat, el nivell d’estudis, la nacionalitat o la percepció de determinades prestacions.

Com a novetat d’aquesta edició, a l’informe s’inclouen també altres aspectes relacionats amb els nivells motivacionals i de confiança en un mateix i les pròpies capacitats, que permeten identificar en quins casos l’actitud constitueix un altre factor d’èxit en la inserció.

L’avaluació que duu a terme Daleph dels diferents programes d’INGEUS pretén garantir l’eficàcia i eficiència dels serveis que es presten als participants, generant un impacte positiu en la ciutadania i aportant valor en la construcció d’una societat més equitativa.