DALEPH ELABORA CURSOS DE FORMACIÓ EN LÍNIA PER A LA PLATAFORMA FORMA’T PER FORMAR DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

Daleph treballa amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en l’actualització de continguts i en l’elaboració de nous cursos en la seva plataforma de formació en línia Forma’t per Formar. Això respon a la necessitat d’adaptar els continguts formatius als canvis tecnològics, metodològics i normatius, així com als suggeriments expressats per les persones que van participar en la formació en la plataforma.

Daleph està dissenyant nous cursos per a tres perfils professionals del sistema de formació i qualificació, les persones formadores i les tutores, per a les quals ja existeix oferta formativa en la plataforma Forma’t per formar, i per al perfil de l’orientador o l’orientadora professional, que fins al moment no tenia oferta formativa en aquesta plataforma.

Els cursos dirigits a les persones formadores i tutores se centren en la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els entorns d’ensenyament-aprenentatge i en l’organització del sistema de formació i qualificació per a l’ocupació.

Els cursos dirigits als orientadors i orientadores abordaran continguts metodològics, informatius i digitals per a proveir de recursos a aquests i aquestes professionals, especialment en la seva labor de suport i acompanyament a les persones ocupades.