DALEPH DONA SUPORT ALS MUNICIPIS DE L’AMAC EN LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES PER A SER COFINANÇATS PEL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN GENERAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS

L’”Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares” (AMAC), representa i defensa els interessos de 59 d’aquests municipis, fent seguiment del funcionament de les centrals, de la implementació dels Plans d’Emergència Nuclear, la gestió dels residus i la creació de polítiques de desenvolupament econòmic en aquests entorns. Des del mes de juny, Daleph dona suport a l’AMAC ajudant als associats a accedir a les oportunitats que es presentin per a impulsar projectes de desenvolupament econòmic.

En aquest marc d’actuació, Daleph ha prestat assistència tècnica a 19 municipis per valorar la presentació d’un projecte per a ser cofinançat mitjançant el  “Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos”, al qual tenen accés, i ha ajudat a 14 d’ells a preparar el projecte d’acord amb els requisits de la convocatòria.

Els municipis de les zones d’instal·lacions nuclears han d’afrontar el desmantellament d’aquestes instal·lacions, que els hi han suposat una font d’activitat econòmica molt important durant anys. A més a més, per les seves característiques demogràfiques i geogràfiques, estan afectades pel repte demogràfic amb pèrdua de població i envelliment. Així doncs, és important que trobin alternatives que generin un major dinamisme econòmic i social en aquestes zones.