DALEPH DONA SUPORT AL CONSORCI DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA (CFCC) EN L’ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG DE FORMACIÓ PER A PERSONES TREBALLADORES DE CATALUNYA

El Consorci de Formació Contínua de Catalunya (CFCC) és l’organisme públic de Catalunya encarregat de gestionar i actualitzar l’oferta formativa de Catalunya i, en l’exercici de les seves funcions, anualment subvenciona les Accions de Suport a la Formació (ASF), que són projectes dirigits a aconseguir una major qualitat, eficàcia i adequació de la formació professional ocupacional a les necessitats del mercat de treball.

En aquest marc, Daleph va donar suport al CFCC en l’actualització del catàleg de formació continua de Catalunya, amb l’objectiu d’adequar-lo a la nova normativa estatal. Això va suposar la revisió de més de 1.000 especialitats formatives de totes les famílies i àrees professionals amb la col·laboració de més de 40 persones expertes sectorials, amb la finalitat de definir-ne els objectius; el desenvolupament modular; els requisits de participació, els de les persones formadores, els de les instal·lacions, etc.

A més, en el desenvolupament del projecte, Daleph va donar suport al CFCC en la transformació de les seves eines de gestió en una base de dades en el núvol, capaç de fer més àgil el procés d’identificació de necessitats formatives, de contacte amb les entitats expertes i d’extracció i publicació d’informes.