Daleph dona suport a l’Ajuntament de Sant Joan les Fons en l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

Daleph està col·laborant en l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de Sant Joan les Fons. El projecte té com a objectiu dotar a la Corporació d’una Relació de Llocs de Treball que doni resposta a la seva situació actual i els reptes de futur. Per aconseguir-ho s’ha dividit el projecte en les següents fases: anàlisi de la situació actual mitjançant la realització d’un estudi organitzatiu que incorpora diagnosi i propostes de millora, la descripció i valoració dels llocs de treball i l’establiment d’una política retributiva.

Amb aquest projecte, a banda de complir amb l’obligatorietat de la RLT que esdevé un instrument jurídic, l’Ajuntament de Sant Joan les Fons vol confluir i assentar les bases de diferents elements pel que fa a la gestió dels recursos humans com poden ser: el dimensionament d’àmbits de treball, l’estructura organitzativa, carrera administrativa, mobilitat, retribucions, polítiques de selecció, desenvolupament de competències, formació, entre d’altres aspectes que poden derivar després de la implementació de la RLT actualitzada.

Durant les primeres setmanes de juny s’han realitzat les primeres reunions estratègiques, la presentació del projecte a la plantilla i les entrevistes amb els comandaments.