DALEPH CONTINUA AL COSTAT DELS ENS LOCALS EN L’ELABORACIÓ DE LES SEVES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL (RLT)

Daleph continua acompanyant als ens locals en l’elaboració de les seves Relacions de Llocs de Treball. En els últims tres mesos, hem començat a treballar en vuit corporacions: Ajuntament de la Pobla de Montornès, Ajuntament de Golmés, Ajuntament de La Vall de Boí, Ajuntament de Pont de Molins, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Vilanova de Vallès, Ajuntament de Sallent i Ajuntament de Loja.

L’elaboració de les seves RLT està precedida per una fase preliminar d’anàlisi, recopilació d’informació i elaboració de propostes de documents que tenen a veure amb una reflexió al voltant dels serveis a prestar, a l’estructura orgànica dels ens en qüestió, i també amb el disseny dels llocs de treball que les conformen. Aquest instrument permet estructurar les organitzacions definint les necessitats dels serveis i els requisits per a la provisió i el desenvolupament de cada lloc de treball. Per a això, es compta, en les diferents fases que contempla el projecte, amb els diversos actors que intervenen en l’aprovació d’una RLT: el govern local, els sindicats i els propis empleats públics.

D’aquesta manera, el servei conduirà a una nova estructuració dels llocs de treball del Consistori. Una estructuració que permetrà contribuir a la consecució dels seus fins, garantint la major eficàcia en la prestació de serveis i la màxima eficiència en la utilització dels recursos econòmics, materials i humans disponibles.