DALEPH HA COMPLETAT LA FORMACIÓ SOBRE METODOLOGIES ÀGILS A L’EQUIP DE FEINA AMB COR

L’equip de Gestió Pública finalitza aquesta setmana la formació de 14 hores a l’equip de Feina amb Cor (servei de Càritas Diocesana de Barcelona gestionat per Ingeus, d’acompanyament a persones vulnerables en la cerca de feina) en marcs de treball àgils (Agile).

La formació s’ha fet amb l’equip complet de 17 persones entre assessores, gestores d’empresa, i personal de direcció i de suport, a través d’un cicle de webinars via ZOOM, que han combinat la introducció de conceptes i teoria amb la reflexió i pràctica al voltant de:

  • L’origen dels marcs de treball àgils
  • Els principis i filosofia dels marcs àgils
  • La contraposició entre el cicle de projectes tradicional (en cascada o waterfall) i el cicle de projectes àgils (iteratiu i incremental)
  • Una introducció a diferents marcs pràctics: Scrum, Kanban, Lean.
  • Un treball centrat en els valors de l’equip i la identificació dels focus per a la millora contínua.
  • Una introducció al cicle de Design Thinking i eines de creativitat associades a aquest cicle.

Entre els mesos de setembre i novembre es donarà un acompanyament a l’equip de Feina amb Cor en l’aplicació d’eines i pràctiques àgils per a la millora interna.