DALEPH COL·LABORA EN L’ESTUDI DEL SALARI DE REFERÈNCIA LOCAL A LA CIUTAT DE PALMA

L’Àrea de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de Palma ha fet públic el càlcul del Salari de Referència Local (SRL) de la ciutat. Aquest estudi, dut a terme en el marc de la col·laboració KSNET-Daleph, té per objectiu establir quina seria la remuneració suficient perquè un/a treballador/a i la seva família puguin viure dignament.

Mitjançant una anàlisi de la cistella de béns i serveis a la ciutat, s’han establert diversos salaris de referència en funció del tipus d’unitat de convivència i el districte de residència. El paper de Daleph en aquest estudi s’ha centrat en la confecció de l’informe final en base a les dades proporcionades per KSNET.

El càlcul del SRL permet determinar la quantia òptima de les prestacions econòmiques d’urgència social per a la ciutadania de Palma. Arran de la publicació de l’estudi, diversos mitjans tant locals com autonòmics se n’han fet ressò.

Enllaç a algunes noticies divulgatives del resultat de l’informe:

https://www.diariodemallorca.es/palma/2023/01/09/adulto-necesita-ingresar-1-421-80887328.html

https://www.mallorcadiario.com/un-ciudadano-necesita-1.240-euros-al-mes-para-tener-una-vida-digna-en-palma