DALEPH AVALUA LA LÍNIA DE SUBVENCIONS DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA DESTINADA A IMPULSAR PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL PER A MICROEMPRESES

L’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph ha dut a terme l’avaluació de les ajudes atorgades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a l’impuls de projectes de digitalització i la seva formació associada. Aquesta línia de subvencions, oberta l’any 2020 i destinada a associacions de microempreses, tenia per objectiu promoure la transformació digital dels petits negocis en un context de pandèmia causada per la covid.

L’avaluació s’ha centrat en la implementació i desenvolupament dels projectes de digitalització realitzats per les entitats beneficiàries. En aquest sentit, s’ha realitzat un estudi de fonts primàries i secundàries, d’entre les quals destaquen les entrevistes realitzades a aquestes entitats i les memòries d’actuació justificatives de cadascuna d’elles.

La conclusió principal a què s’ha arribat és que els projectes encara es troben en una fase molt inicial i que, per tant, no s’han registrat resultats observables. En línies generals, tot i l’escàs volum d’adhesió per part dels associats, destaca l’alt grau de continuïtat de les iniciatives plantejades. S’han proposat diverses recomanacions relatives tant al disseny de la línia d’ajuts com a la seva implementació i avaluabilitat.

Des de Daleph aplaudim l’aposta per l’avaluació de polítiques públiques per part de l’Administració, i esperem que aquest estudi serveixi per enfortir i millorar noves línies d’actuació del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.