DALEPH ASSISTEIX A LA JORNADA MUNICIPAL PER A LA GARANTIA D’INGRESSOS ORGANITZADA PER L’ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’equip de gestió pública de Daleph ha assistit a la Jornada municipal per a la garantia d’ingressos que aquest dimarts 24 de maig de 2022 ha organitzat l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a l’edifici Paranimf de l’Escola Industrial.

La jornada ha superat les expectatives dels assistents, aconseguint generar un espai per avançar cap a propostes de consens i estratègiques que millorin l’eficàcia i l’eficiència dels sistemes actuals de prestacions locals.

Durant la jornada s’ha presentat el projecte transformador Dret a uns ingressos bàsics. Polítiques municipals de garantia d’ingressos i s’ha pogut constatar l’impuls que s’està duent a terme des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social cap a una transformació del model de les polítiques locals de garantia d’ingressos. El nou model proposat orienta el camí de la garantia d’ingressos cap a una major eficiència, accessibilitat, impacte social i equitat territorial.

Així, durant la jornada s’ha pogut escoltar a les diferents persones expertes i artífex del projecte transformador (Manuel Aguilar, Miquel Àngel Manzano, entre d’altres) que, al seu torn, han compartit reflexions, coneixements i han plantejat els reptes i els compromisos a adquirir per portar a terme aquest canvi. A la vegada, s’han presentat diversos estudis i publicacions orientats a entendre el marc conceptual i diagnosi de la situació de garantia d’ingressos així com experiències locals desenvolupades en el marc de projectes pilot, liderats per la pròpia Diputació de Barcelona, en un dels quals Daleph hi té una participació com a oficina d’assistència tècnica.

Els comentaris estan tancats.