DALEPH ASSISSTEIX A L’AJUNTAMENT DE LA CORUNYA EN EL DISSENY DE LA SEVA AGENDA URBANA

L’Equip Consultor de DALEPH, que habitualment treballa en l’àmbit de Desenvolupament Urbà Sostenible, està treballant actualment amb el Consell de la Corunya en el disseny de la seva Agenda Urbana “Corunya Pròxima, 2030”. 

Es tracta d’un projecte de gran interès, ja que l’Agenda Urbana de la Corunya està servint de referència per testar la metodologia de treball que proposen tant l’Agenda Urbana Espanyola com la Nova Agenda Urbana Internacional, aprovades recentment pel Govern d’Espanya i ONU-Habitat respectivament. 

En aquest sentit, cal tenir en compte la importància que tindran les agendes urbanes en els pròxims anys, com document de reflexió estratègica i com plans d’acció que permetin a cada ciutat alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que té plantejats la humanitat per l’any 2030. 

Convé recordar que al setembre de 2015 les Nacions Unides van aprovar la “Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible” com a marc de referència en favor del progrés i el benestar social de tota la humanitat. Una Agenda que, encara que no té caràcter normatiu per sí mateixa, sí que marca quins són els 17 objectius en que ha de centrar la seva atenció tant l’Administració Pública, a tots els nivells, com les organitzacions no governamentals, empreses i ciutadania. 

Dintre d’aquests 17 objectius, el número 11 “Ciutats sostenibles, inclusives, segures i resilients”, crida l’atenció sobre l’important paper que han de jugar les ciutats en aquest ambiciós repte, i en el desenvolupament del mateix, s’estan redactant i aprovant diferents agendes urbanes que actualment existeixen a nivell internacional, nacional i local. 

A hores d’ara, l’Equip Consultor està centrat en el Diagnòstic de la Ciutat i en la definició de les estructures de govern i participació que han de permetre, posteriorment, el disseny del Pla D’Acció Local i la implementació pròpiament dita de l’Agenda en qüestió una vegada aprovada. 

Per una major informació, pot consultar la web del projecte “Agenda Urbana de A Coruña“ que ha desenvolupat el mateix Ajuntament.