DALEPH ASSESSORA A LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE EL FUTUR PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ 2021 – 2027

Eusebio Castañeda, consultor sènior de l’Oficina de Daleph a Andalusia i expert AMI de la Comissió Europea, ha estat contractat per la Unitat Espanya i Portugal de la Direcció General de Política Regional i Urbana (Comissió Europea) per a la realització d’un estudi sobre la implementació dels programes de Desenvolupament Urbà en els períodes de Programació Comunitària 2007-2013 i 2014-2020. 

A través d’aquest Estudi les autoritats europees pretenen extreure les claus que han pogut afavorir o entorpir la implementació dels diferents programes que han estat executats per les entitats locals al voltant de “l’eix Urbà” FEDER en els dos períodes. 

Programes com la “Iniciativa Urbana” i els “Projectes Integrals de Desenvolupament Local i Urbà”, implementats en el període de Programació 2007-2013 i el Programa de “Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat” (EDUSI), de l’actual període 2014-2020, seran disseccionats i diagnosticats, amb l’ajuda d’algunes de les ciutats beneficiàries i les autoritats nacionals (Autoritat de Gestió i organismes intermedis de Gestió) dels diferents Programes Operatius FEDER, dels que han obtingut finançament. 

Les conclusions a les que s’arribin amb l’estudi seran de gran interès de cara a la configuració d’un nou Programa FEDER de “Desenvolupament Urbà” per al període 2021-2027, en el nostre país. 

Els comentaris estan tancats.