DALEPH ASSISTEIX A LA DIRECCIÓ GENERAL PER LA POLÍTICA REGIONAL I URBANA (COMISSIÓ EUROPEA) EN LA JORNADA SOBRE EL “PRESENT I FUTUR DE L’EIX URBÀ”

El passat 6 de juny va tenir lloc a la seu del Ministeri d’Hisenda la Jornada “Present i futur de l’Eix Urbà” organitzat per la Direcció General per la Política Regional i Urbana (Comissió Europea) i la Xarxa d’Iniciatives Urbanes (RIU).

El motiu de la trobada era compartir amb les 173 ciutats espanyoles que, actualment, estan portant a terme les seves Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI) cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE), la situació actual en torn a la seva gestió i les noves possibilitats que s’obren en torn al nou període de programació europea (2021-2027).

La jornada va resultar de gran interès per les mes de 200 persones que van assistir, entre càrrecs electes (alcaldes i regidors) i tècnics de gestió responsable de les EDUSI en els seus respectius ajuntaments, ja que va haver-hi l’ocasió de tractar tant qüestions relatives a la gestió de l’actual programa (elegibilitat de les operacions, comunicació, indicadors, aplicatiu Galatea, etc.) com les noves tendències en l’àmbit del desenvolupament urbà sostenible.

Al parlar del futur, es va donar èmfasi en el paper que han de jugar les noves agendes urbanes, com a instrument de resposta als reptes que, de forma general, plantegen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i, específicament, les agendes urbanes internacionals (la internacional aprovada per la ONU-Habitat i la europea, per part de la Comissió), i espanyola, en resposta al ODC 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”.

Vàrem tenir la ocasió, igualment, d’analitzar dos ciutats espanyoles (Murcia i la Corunya) que ja han iniciat el disseny de les seves respectives agendes urbanes, prenent com a referència metodològica l’Agenda Urbana Espanyola, anunciada pel Ministeri de Foment i aprovada recentment pel Consell de Ministres.

Les ciutats participants van estar molt interessades en aquestes experiències i com les agendes urbanes locals, podrien recollir el testimoni de les EDUSI que, en aquests moments i fins a finals de 2023, s’estan executant.

DALEPH, a través del contracte d’assistència tècnica que té vigent amb la Unitat G.2 Portugal i Espanya  de la Direcció General per la Política Regional Urbana (Comissió Europea), ha participat activament en l’organització de la trobada i ha moderat varies de les taules que es van celebrar.

Per més informació:

http://www.rediniciativasurbanas.es/novedades-y-eventos/eventos/190626-0

Els comentaris estan tancats.