DALEPH DONA SUPORT A LA FUNDACIÓN JABAD LUBAVITCH PER LA REDACCIÓ I PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA A UNA CONVOCATÒRIA DE LA FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA

Daleph ha donat suport a la Fundació Privada Jabad Lubavitch de Barcelona en la presentació d’un projecte a una convocatòria de la Fundación Pluralismo y Convivencia per a la promoció del coneixement i l’acomodament de la diversitat religiosa en un marc de diàleg, foment de la convivència i lluita contra la intolerància i el discurs d’odi.  La Fundación Pluralismo y Convivencia és una fundació del sector públic estatal adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Concretament, la Fundació Privada Jabad Lubavitch ha definit el projecte “Portes Obertes”, que ofereix l’oportunitat de conèixer la seva cultura, mitjançant una visita pedagògica a la seva sinagoga, destinada a alumnes de l’Escola Secundària Obligatòria d’escoles concertades. L’objectiu del projecte és difusió de les tradicions i cultura jueves, a fi d’enriquir la cultura en general i ser una aportació de creixement a la societat.

El projecte podria rebre fins a 2.000 alumnes de la ESO que podrien, a través de la visita a la Fundació Privada Jabad Lubavitch, conèixer la història, les tradicions i els costums de la cultura jueva, culminant amb la visualització d’un curtmetratge i una ronda de preguntes.