DALEPH AL CATÀLEG DE RECURSOS D’ACCIÓ SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Aquest mes de novembre, l’equip de gestió pública de Daleph hem iniciat, en paral·lel, quatre projectes d’acompanyament organitzatiu als serveis socials d’entitats locals en el marc del Catàleg de recursos d’Acció Social de la Diputació de Barcelona.

Els quatre projectes tenen la finalitat d’enfortir als serveis socials locals per situar-los al centre de l’acció de govern, avançant en la consolidació de sistema de serveis socials com a quart pilar de l’Estat de Benestar.

Dos d’ells se centren en la realització d’una anàlisi organitzatiu de el servei amb l’objectiu d’identificar oportunitats de millora i plantejar propostes per avançar cap a un sistema més eficient, afavorint el canvi i la millora contínua en l’organització.

Els altres dos, tenen a veure amb l’acompanyament directe a la implementació d’aquestes millores, propiciant el canvi efectiu dins de l’organització. Aquestes millores se centren en l’elaboració d’instruments concrets de gestió, però poden estar relacionades amb la clarificació de processos interns de treball.

Tot i que les sessions tenen un format virtual, treballem colze amb colze amb professionals de la Diputació, professionals d’atenció socials i responsables dels serveis socials per trobar la millor solució als aspectes organitzatius que han d’afrontar.