DALEPH ACOMPANYA LES PERSONES IMMIGRADES EN EL PROCÉS DE REGULARITZACIÓ

Un dels principals objectius de Daleph amb el programa Espai Obert de Cerca de Feina és ajudar a les persones en situació irregular a millorar la seva qualitat de vida a través de la regularització administrativa.

Les dificultats jurídiques a les que s’enfronten les persones immigrades per obtenir el permís de residència i treball, a les que s’afegeix la vulnerabilitat econòmica i social, condicionen la seva participació social en igualtat.

La Llei d’Estrangeria estableix una sèrie de requisits per obtenir un permís de residència i treball en territori espanyol a través de l’arrelament social: tres anys de padró continuat, nivell bàsic de llengua catalana i castellana, i un precontracte que suposi uns ingressos iguals o superiors al Salari Mínim Interprofessional. A partir de la darrera reforma laboral, les empreses o particulars que desitgin contractar han d’oferir un contracte indefinit.

Des de l’Espai Obert de Cerca de Feina treballem estretament amb cada persona immigrada en el seu camí cap a la regularització. Per això oferim un acompanyament integral que té en compte la situació administrativa, social, econòmica i emocional de les persones, i acordem un pla de treball individualitzat, que té objectius a curt, mig i llarg termini. L’acompanyament inclou informació sobre els requisits bàsics per la regularització, orientació sobre els mòduls d’acollida, útils en determinats processos d’estrangeria; i recomanació d’accions formatives per tal de millorar l’ocupabilitat, la qual cosa repercuteix de forma positiva en les possibilitats d’inserció. De la mateixa manera, si cal, adrecem les persones a serveis jurídics i explorem qualsevol oportunitat de contractació que pugui sorgir. La nostra tasca també inclou desmentir informacions incorrectes i apoderar les persones per a que elles mateixes siguin les que defensin i posin en valor la seva candidatura davant d’una oportunitat laboral. Addicionalment, actuem com a punt de referència davant les eventuals incidències que puguin sorgir i oferim suport emocional durant tot el procés de regularització.

Des de la posada en marxa del servei al 2016, més de 100 persones han regularitzat la seva situació administrativa gràcies a l’acompanyament realitzat, la qual cosa les ha permès la incorporació al mercat de treball regulat i l’accés a unes condicions de vida dignes.

Els comentaris estan tancats.