DALEPH ACOMPANYA I TREBALLA EN L’ELABORACIÓ DE PLANS DE MESURES ANTIFRAU PER LES ADMINISTRACIONS

A principis d’aquest any 2023, Daleph ha acompanyat i donat suport en l’elaboració, aprovació i execució de Plans de Mesures Antifrau complint amb els requisits establerts en l’Ordre Ministerial HFO/1030/2021 per poder gestionar els fons Next Generation.

Per poder gestionar o executar aquests fons comunitaris, la normativa comunitària com l’estatal estableix l’obligatorietat de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau amb una estructura i unes mesures específiques marcades a l’Annex II.B.5 de l’Ordre HFP/1030/2021. Daleph ajuda i treballa conjuntament amb les diferents entitats per donar compliment a l’annex i elaborar el contingut, els procediments i aquella documentació requerida.

A més, recentment ha aparegut nova normativa estatal en relació a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès (Ordre HFP/55/2023) i a la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (Llei 2/2023, de 20 de febrer). La participació de Daleph en la construcció d’aquests Plans Antifrau ha tingut en compte la nova normativa i ha adaptat els diferents Plans a les peculiaritats de les entitats i als requisits i obligacions establertes per les noves lleis.

Durant aquests últims mesos, Daleph ha acompanyat i segueix treballant en l’elaboració de Plans de Mesures Antifrau a l’ajuntament d’Argentona i el Consell Comarcal del Baix Penedès.