DALEPH ACOMPANYA A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL PROCÉS DE REFLEXIÓ SOBRE ELS PRINCIPIS ORGANITZATIUS DE L’ADMINISTRACIÓ DEL FUTUR I LES SEVES EINES DE GESTIÓ

Daleph acompanya a l’Ajuntament de Mataró en el procés de reflexió sobre els principis organitzatius de l’administració del futur i les seves eines de gestió

L’Ajuntament de Mataró ha estat des de fa molt de temps una organització de referència en moltes de les polítiques públiques. L’actual context de canvi en els models de governança al sector públic i la necessitat de  garantir flexibilitat en els models de gestió pública, ha portat a l’Ajuntament de Mataró a posar en marxa un procés de reflexió sobre els principis organitzatius d’una administració local a futur.

Els principis han d’anar acompanyats d’eines de gestió de persones i recursos que permetin ajustar, adaptar i evolucionar la seva estructura orgànica i funcional, tot cercant homogeneïtat en el disseny organitzatiu i amb la voluntat de fixar criteris que guiïn la futura presa de decisions pel què fa al desenvolupament organitzatiu.

Daleph acompanyarà durant els propers mesos a l’Ajuntament de Mataró en la concreció d’aquestes eines, que li permetin continuar sent una administració de referència, al servei de la ciutadania i amb capacitat de prestació de servei que genera valor públic.