Convocatòries de subvencions en l’àmbit de cooperació al desenvolupament 2016

cooperació al desenvolupament

La Diputació de Barcelona ha publicat quatre convocatòries de subvencions a entitats en l’àmbit de cooperació al desenvolupament, dotades amb un pressupost total de 1.550.000 €.

Per a més informació, consulteu l’enllaç Direcció de Relacions Internacionals – Diputació de Barcelona