Convocatòria per bones pràctiques de desenvolupament urbà

desenvolupament urbà

El 5 de desembre la Comissió Europea ha llançat, en el marc del programa de cooperació territorial europea URBACT, una convocatòria per seleccionar bones pràctiques de desenvolupament urbà a escala europea, per tal de compartir-les i reproduir-les a tot Europa.

La convocatòria, que finalitza el proper 31 de març, permetrà que les ciutats seleccionades obtinguin el reconeixement europeu i millorin la seva experiència.

Addicionalment, al setembre de 2017 es celebrarà un Festival de les Bones Pràctiques en el qual totes les ciutats seleccionades tindran l’oportunitat d’establir contactes amb responsables polítics Europeus i de l’àmbit local.

 Més informació a:

http://urbact.eu/goodpracticecall

Font: web del Programa URBACT i Butlletí dels Governs Locals i d’Europa de la Diputació de Barcelona.