COM AFECTA LA REFORMA DEL REGLAMENT D’ESTRANGERIA A LES PERSONES EN SITUACIÓ IRREGULAR?

Des del 2016, Daleph gestiona per Càrites Diocesana de Barcelona un servei d’orientació laboral per persones majoritàriament en situació irregular.

Darrerament, els mitjans de comunicació han posat l’accent a la reforma del Reglament d’Estrangeria que prepara el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, fet que implicaria la flexibilització de requisits per accedir a la regularització. Destaquen, principalment, els canvis referents a les persones en règim d’estància per estudis, les quals podrien disposar de permís de treball fins a 30 hores setmanals. D’altra banda, es proposa la nova figura de l’arrelament per la formació, fet que faria possible l’obtenció d’una autorització de residència provisional per aquelles persones que aconseguissin acreditar la seva permanència a Espanya durant al menys dos anys i que es comprometessin a formar-se en sectors laborals amb alta demanda. A més, l’arrelament social, familiar i laboral es veurien afavorits per algunes millores i canvis. Finalment, per les persones que volguessin regularitzar la seva situació a partir de feina per compte propi, es destaca la possibilitat d’eliminar la necessitat d’acreditar solvència econòmica per posar en marxa el seu projecte.

Tot i que es tracta d’un esborrany no definitiu que probablement patirà canvis al llarg de la seva redacció, la proposta farà possible alleujar el gran majoria de dificultats amb les quals s’hi troben les persones migrades en situació administrativa irregular per accedir a unes condicions de vida digna.