CELEBRAT EL I TALLER “PEER REVIEW” SOBRE LA GESTIÓ DE LES EDUSI ANDALUSES

El passat 26 d’octubre es va celebrar a San Fernando el I Taller “Peer review sobre la gestió de les EDUSI andaluses. Aquest taller està inclòs en el Pla de Formació Contínua 2017, que la Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) ofereix als responsables polítics i al personal tècnic dels Governs Locals d’Andalusia que estiguin treballant en les estratègies de desenvolupament urbà sostenible integrat (EDUSI).

Al taller van participar gestors de les 39 EDUSI que estan aprovades a Andalusia, així com representants de la Urban Development Network (DG Regio Urbana. Comissió Europea) i de la Direcció General de Fons Europeus, del Ministeri d’Hisenda. Igualment va servir per constituir la Xarxa Andalusa de Ciutats EDUSI, a la qual s’han adherit més de 30 ciutats andaluses.

Daleph, per encàrrec de la FAMP, va prestar l’assistència tècnica en aquest Taller explicant els aspectes metodològics de la metodologia “Peer review i dirigint els grups de treball que van ser organitzats, en sessió de tarda, sobre aspectes concrets de gestió que van ser formulats per part de les ciutats en estudi: Adra (Almeria) i San Fernando (Cadis).

Més informació: http://andaluciainformacion.es/m/?a=710974&friendly_url=san-fernando&t=Primer%20taller%20%27Peer%20review%27%20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20las%20EDUSI%20andaluzas