BON ACOLLIMENT ALS PROJECTES ASSESSORATS PER DALEPH EN LA RESOLUCIÓ DE PROJECTES DEL POEFE

El BOE del passat 19 de desembre recull la Resolució de 13 de desembre de 2018, de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local per la qual es resol la convocatòria de 2018 d’ajudes del Fons Social Europeu destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables, en el context del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació.

Es tracta d’una Convocatòria molt important, tant per la seva temàtica (accions de formació, orientació i inserció de les persones més vulnerables, per part de les Entitats Locals), com pel pressupost disponible: més de 175 milions d’euros d’ajuda.

La Convocatòria, publicada al gener, i tancada al març, del present any van concórrer un total de 123 projectes admesos com a vàlids, procedents de d’altres entitats locals de tot el territori nacional, i després de les oportunes baremacions i valoracions, han resultat subvencionats un total de 74.

Entre aquests últims, cal ressenyar que l’Equip de Consultors de DALEPH ha participat en la redacció i preparació de la candidatura de 5 d’ells (quatre ajuntaments i una diputació provincial) que sumen gairebé 15 milions d’euros d’ajuda.

Sens dubte és una bona notícia que des de DALEPH ens agrada compartir amb tots els nostres clients i amics.