Convocatòria 2017 d’ajuts destinats a la integració sostenible de persones joves al mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

El BOE núm 36, de 11 de febrer, publica la convocatòria 2017 d’ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, destinades a la integració sostenible de persones joves al mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Aquesta convocatòria, de la Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals, està destinada a cofinançar activitats d’orientació, formació i pràctiques dirigides a persones d’entre 16 i 30 anys.

S’inclouen joves amb discapacitat, en situació d’atur, i joves no integrats en els sistemes d’educació o formació, independentment del seu nivell formatiu i que estiguin registrats en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Poden optar als ajuts els ajuntaments amb més de 50.000 habitants, els ajuntaments de capital de província amb una població igual o inferior a 50.000 habitants, les diputacions, i els organismes autònoms dependents de les entitats esmentades.

La dotació pressupostària és de 100.000.000 euros, dels quals 57.462.580 euros estan destinats a les regions més desenvolupades (Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Illes Balears, La Rioja, Navarra, país Basc, Galícia, Principat d’Astúries i Ceuta; 39.382.716 a les regions en transició (Andalusia, Castella-la Manxa, Múrcia, Melilla i Canàries, i 3.154.704 euros a les regions menys desenvolupades (Extremadura).

La data límit per presentar les candidatures és de 40 dies a partir del 11 de febrer.

Més informació:

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-B-2017-8528.pdf