AQUEST ANY, TORNEM A ANALITZAR INDICADORS MUNICIPALS

Daleph porta més de 10 anys col·laborant en els Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI), projecte que lidera la Diputació Barcelona. En l’actualitat, hi ha un total de 22 serveis analitzats, si consulteu el següent enllaç podreu veure els serveis que són i l’evolució del 2006 al 2021 https://infogram.com/evolucio-ens-participants-1hxj48p5y8wq52v?live

Per part de Daleph, aquest 2021 participarem a CCI OMIC, CCI SEGURETAT ALIMENTÀRIA, CCI POLICIA LOCAL i CCI SERVEIS SOCIALS. Aquests projectes ens donen l’oportunitat de generar un equip intern de professionals experts en:

  • Anàlisis de dades
  • Interpretació evolutiva de les dades
  • Comparació de les dades entre ens participants
  • Tractament de la informació en tallers dinàmics i participatius

A més, els CCI proveeixen a Daleph de dos grans imputs, per una banda, d’una lectura verídica de la situació actual dels territoris que aprofitem per abocar al nostre dia a dia, i per l’altre, d’informació qualitativa dels serveis amb els que col·laborem dotant a l’equip participant d’expertesa en aquest àmbits.

Aprofitem aquest espai per animar als ens locals que no participen als CCI a aconseguir més informació al respecte, i als que ja estan dintre a ampliar el ventall de serveis analitzats (https://www.diba.cat/es/web/menugovernlocal/cci).

Els comentaris estan tancats.