APROVADA LA LLEI 2/2023 QUE REGULA LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES INFORMANTS SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I CORRUPCIÓ

La Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció ha estat aprovada pel Congrés dels diputats aquesta setmana per transposar la Directiva 2019/1937, relativa a la protecció a les persones alertadores.

La Llei estableix l’obligació de disposar de sistemes interns d’informació, un concepte més ampli que el de canal intern de denúncies amb els què han de comptar les entitats. A més, configura diferents mesures per protegir la persona alertant davant de possibles represàlies i estableix una sèrie de mesures de suport.

Cal tenir en compte que la Llei és exigent amb els terminis d’execució de les seves obligacions, ja que obliga a totes les entitats a comptar amb un Sistema intern d’informació implantat en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la llei tal i com estableix la Disposició transitòria segona.

Les obligacions establertes a la Llei contribueixen i suposen un pas més per enfortir les mesures de prevenció del risc de frau, corrupció o conflictes d’interès. Són elements que contribueixen a encaminar l’administració pública cap a la configuració de mesures d’integritat més complertes.