ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA ORGÀNICA I DEL DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS

L’equip de gestió pública de Daleph està impulsant un projecte d’anàlisi de l’estructura orgànica i del dimensionament dels serveis de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. En primer lloc, s’ha analitzat l’estructura orgànica actual i s’han proposat els criteris que determinaran els requisits per crear una unitat, departament, servei o àrea. En segon lloc, després de realitzar reunions amb tots els Directors d’Àrea i Caps de Servei, s’han detectat qüestions organitzatives, de procés o eines de treball que afecten al dimensionament òptim dels serveis. Actualment, s’estan realitzant projectes concrets a partir de les disfuncions detectades durant la primera fase, que inclouen:

  • Redefinició de processos clau.
  • Definició de protocols de treball.
  • Càlcul del dimensionament òptim del personal que hauria d’integrar l’àmbit.

Els comentaris estan tancats.