ES CONFIRMA QUE EL TELETREBALL HA VINGUT PER A QUEDAR-SE

Tres dies de teletreball i dos de presencialitat. Aquest ha estat l’acord al qual ha arribat el Ministeri de Funció Pública i Política Territorial amb les diferents delegacions sindicals de CSIF, CC.OO., UGT i CIG que permetrà accedir voluntàriament a tres dies de treball telemàtic a la setmana.

L’acord beneficiarà a més de 200.000 treballadors i treballadores públics de l’AGE i d’organismes autònoms i oficines locals. Queden exclosos els empleats/des públics d’establiments sanitaris i docents, al servei de l’administració de justícia, i forces i cossos de seguretat.

Les persones sol·licitants hauran d’estar en servei actiu i demostrar una antiguitat major a un any i acompanyar la seva petició d’un informe favorable del seu superior jeràrquic. L’acord de teletreball haurà d’incloure:

  • Especificació de les jornades de teletreball i presencialita
  • Criteris d’avaluació del treball
  • Ubicació i durada de l’autorització
  • Referència a causes de suspensió i revocació de l’acord
  • Possibles condicions per a la seva pròrroga.

Aquest acord dota de seguretat jurídica els empleats/des públics, i garanteix la igualtat en l’accés al teletreball.

Els comentaris estan tancats.