391 MILIONS DELS FONS NEXT GENERATION EU S’INVERTIRAN EN LA DIGITALITZACIÓ I MODERNITZACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS

Els criteris de distribució dels fons europeus Next Generation per a les entitats locals ja han estat acordats en el Ple de la Comissió Nacional d’Administració Local del Senat. L’import que s’invertirà en la modernització i transformació digital de les entitats locals serà de 92 milions d’euros en 2021 i un total de 391,4 entre 2021 i 2023.

Aquests fons corresponen a la component 11 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per la Comissió Europea a mitjan juny, i seran gestionats pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Els 92 milions recollits en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021 seran distribuïts entre els municipis de més de 50.000 habitants i les capitals de província mitjançant un procés de concurrència no competitiva. La quantia es determinarà sota el criteri de la població, dedicant-se un 45% de la convocatòria a municipis de més de 250.000 habitants i el 55% a aquells d’entre 50.000 i 250.000 habitants.