22 DE FEBRER, DIA PER A LA IGUALTAT SALARIAL

El 22 de febrer és el dia dedicat a la igualtat salarial. A Espanya, la bretxa salarial de gènere és del 21,4%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

ONU-Dones, l’organització de Nacions Unides dedicada a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones, destaca com a causants d’aquesta bretxa: el percentatge majoritari de dones que treballen a temps parcial; la major presència de dones en sectors i feines poc valorades socialment, i per tant, mal pagades, com el treball en cures; les dificultats de les dones per conciliar la vida personal, familiar i laboral, i conseqüentment, la persistència del sostre de vidre; o la manca de transparència retributiva, que fa que no hi hagi una pràctica habitual d’anàlisi salarial desagregat per sexe. La temporalitat o la discontinuïtat en la trajectòria professional de les dones són, sens dubte, altres factors que expliquen la bretxa salarial de gènere.

El RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes recull un conjunt de mesures orientades a disminuir la diferencia salarial entre dones i homes per la mateixa feina o per una feina d’igual valor, i pot ser un instrument per reduir l’escletxa salarial de gènere.

Els comentaris estan tancats.