ALGUNS CANVIS QUE PORTARÀ AQUESTA CRISI

Si alguna cosa està canviant la crisi que travessem, és el format de conferències, xerrades i col·loquis de persones expertes que s’organitzen per onsevulla. Enfront del format majoritàriament presencial previ al 14 de març, hem passat al format únicament virtual posterior a aquesta data.

Personalment, haig de confessar que aquest canvi de format ha fet que assisteixi a més esdeveniments que dates enrere. Probablement l’eliminació del temps de desplaçament i la incertesa del moment han actuat com a catalitzadors.

Així, dijous passat, dia 26, vaig poder assistir a la conferència que Xavier Ferràs dirigia a ESADE amb el títol “Covid-19: Què canviarà a nivell tecnològic, geoestratègic i de management”.

Exposo a continuació algunes de les idees aportades que em semblen suggeridores per a la seva reflexió:

La nostra visió sobre el teletreball canviarà. El que fa 15 dies semblava una quimera és avui dia una realitat. Moltes organitzacions poc inclinades a implantar el teletreball com una pràctica organitzativa han trobat en ell una taula de salvació per a mantenir la seva activitat. Caldrà repensar alguns conceptes de lideratge i preguntar-nos: fa falta la presència? Un treball serà un estat mental més que una situació física. Caldrà liderar per confiança més que per control.

 

Tota l’ informació georreferenciada que s’està generant en aquests dies i la utilitat del “big data” per a la presa d’algunes decisions donarà per a molt quan tot això passi. És molt possible que les xarxes d’informació hagin estat infrautilitzades. Hem aprofitat tot el que sabíem per a anticipar 15 dies el que ha passat?

Les relacions entre els EUA i la Xina experimentaran canvis. Darrere de la guerra comercial, és possible que s’amagui una guerra tecnològica. Tot el que ha passat pot ser el final de la ciència oberta. És possible que es generin dos blocs de comunitats científiques. Per part seva, Europa potser ha de reflexionar sobre la seva renúncia a mantenir en el vell continent algunes indústries com la de semiconductors.

Els països que millor han respost al CoronaVirus han estat els que més inverteixen en I+D. Encara tenim massa investigadors treballant de forma individual. Cada vegada tendirem més a tenir equips que responen a reptes. Ens haurem de fixar en coneixement “útil” i no en coneixement “excel·lent”. Cal construir societats cultes, construïdes sobre innovació i ciència i pensar que som fràgils. La nostra gran diferència com a espècie és que podem cooperar a gran escala i amb això generar societats pròsperes.

Caldrà revaloritzar el lideratge públic i el lideratge polític de cert encuny (Kennedy, Churchill, …). Avui estem veient i vivint alguns lideratges grotescos.

És possible que sigui necessària una reinvenció del valor del que és públic i repensar l’Estat del Benestar.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvkL6o8Koaw&feature=emb_title

 

Jaume Amill

Deixeu un comentari