L’AGENDA URBANA ESPANYOLA, UNA EXCEL·LENT OPORTUNITAT PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NOSTRES CIUTATS

En els últims mesos són molts els ajuntaments que ens exposen el seu interès en dissenyar una Agenda que els permeti alinear les seves polítiques amb l’Agenda 2030.

Són plenament conscients que els Objectius i Fites de Desenvolupament Sostenible que pretén aquesta, només seran possibles si les ciutats s’involucren activament en la seva consecució, mitjançant encertats instruments de planificació que, alineats amb els mateixos, permetin orientar la seva pròpia acció i mesurar els seus resultats.

A mitjans de l’any passat, el Consell de Ministres, per iniciativa de l’aleshores Ministeri de Foment, va aprovar l’Agenda Urbana Espanyola, document no normatiu, però que ofereix una metodologia de treball perquè les nostres ciutats ajustin les seves pròpies polítiques i intervencions als objectius i metes que planteja l’Agenda 2030.

Al meu entendre, la contribució de l’Agenda Urbana Espanyola a l’Agenda 2030 és summament interessant, més enllà de la mida del nucli urbà en què s’apliqui. I això per les següents raons:

  1. Perquè entén el procés inherent a la planificació estratègica local, no com un document, sinó com un procés, que els diferents actors locals han de revisar i ajustar per intentar assolir els objectius proposats.
  2. Perquè integra tots els Objectius i Fites que planteja l’Agenda 2030, com la Nova Agenda Urbana Internacional. No es limita a desenvolupar l’ODS # 11, sinó que recull 82 de les 169 metes de l’Agenda 2030 que tenen impacte local.
  3. Perquè entén la realitat urbana com un complex entramat de relacions publico-privades, en la qual les decisions dels diferents actors poden condicionar el seu resultat. El paper de l’Ajuntament, sent important, no és necessàriament l’únic a tenir en compte.
  4. Perquè no concep l’entorn urbà com una cosa específic de les ciutats, sinó també dels pobles o entorns urbans més petits.
  5. Perquè defensa una metodologia lògica en la que partint de diferents diagnòstics sectorials (basat en una sèrie de dades descriptives), es propugna el disseny d’un Pla d’Acció Estratègic Local i una bateria d’indicadors de seguiment i avaluació, que permetin mesurar els seus avenços al llarg dels anys de vigència.
  6. Perquè tal com exposa en el capítol destinat al seu finançament, és més que possible que el Pròxim Període de Programació 2021-2027, condicioni l’accés a recursos de “Desenvolupament Urbà Sostenible” del FEDER (article 9 a la proposta de nou Reglament) al fet que la ciutat o territori compti amb la seva pròpia Agenda Urbana.

Algunes ciutats, com la Corunya, Múrcia o Màlaga ja han pres bona nota d’això, i s’han posat mans a l’obra en el disseny del seu propi Pla d’Acció Local ajustat a la metodologia que aconsella l’Agenda Urbana Espanyola, cosa que augura que al llarg dels propers mesos veurem moltes més. Serà la teva ciutat una d’elles?

 

Miguel Ballesteros

Deixeu un comentari