PRESENT I FUTUR DE LES REUNIONS EN CONSULTORIA

Les reunions són fonamentals a la consultoriaun element inherent a aquesta activitat professional i de les que difícilment es podria prescindir. No obstant això, si no es planifiquen adequadament poden ser percebudes com massa llargues o desenfocades, especialment per a participants que han de desplaçar-se. 

D’altra banda, és un fet que el món dels negocis i la forma de realitzar-los està canviat, sent el desenvolupament tecnològic el principal responsable. En aquest sentit, part d’aquest canvi s’ha produït a causa de l’ús de la videoconferència com a eina de treballun element de comunicació essencial i estratègic per a tot tipus d’empreses i organitzacions. 

El principal benefici que s’obté amb les reunions en línia és l’eficiència i la millora en la productivitat, optimitzant la col·laboració de l’equip consultor (potenciant el desenvolupament de projectes on participen persones localitzades en diferents ubicacions) i facilitant la relació amb clients (escurçant distàncies i augmentant la continuïtat de la feina). 

Per descomptat, les videoconferències porten amb si una important reducció de costos ja que moltes reunions poden realitzar-se a distància sense necessitat d’utilitzar temps (recurs bàsic i sempre escàs), ni incórrer en despeses associades adesplaçament, contribuint així de forma directa en la productivitat de l’empresa. D’altra banda, és possible incrementar el nombre de comunicacions, optimitzant el seguiment dels projectes i transmetent més proximitat mitjançant trobades virtuals habituals, de manera que la videoconferència pot esdevenir una eina per fidelitzar i millorar la satisfacció dels client. 

Paral·lelament, resulta crucial posar l’accent en la reducció dels costos mediambientals a causa de la minimització de la petjada de carboni derivada dels desplaçaments que impliquen les reunions tradicionals. Aquesta qüestió, al mateix temps, està íntimament relacionada amb el nou marc jurídic per a la contractació pública, en què ja no preval el preu, sinó que es busca una Administració més eficient alhora que conscienciada amb el medi ambient, entre d’altres aspectes. A més, la minimització de reunions presencials permet un major impuls de la conciliació de la vida familiar i laboral dels equips. 

Les diferències pel que fa a les trucades telefòniques són que aquestes estan limitades a la veu, sense possibilitat d’intercanviar arxius, compartir pantalla, o oferir una interacció (operativa) amb múltiples interlocutors; característiques que la majoria de les aplicacions de videoconferència ofereixen de forma nativa, gratuïta i a través de múltiples dispositius. 

A Daleph som conscients d’aquesta realitat, de manera que, com a part del seu ja iniciat procés de digitalització i innovació, hem incorporat la utilització d’aquesta tecnologia en els nostres serveis, la qual cosa està sent molt valorat pels nostres clients. 

Probablement, en un futur a mig termini, disposem de sales de conferències hologràfiques, en què, com en les produccions de Hollywood, cada interlocutor està representat per la projecció del seu avatar. Però, avui dia, la videoconferència és una solució real, viable, econòmica i eficient, que des d’aquest canal reivindiquem per afavorir la seva expansió i animar a la seva incorporació en les nostres relacions professionals. 

 

Javier Lara 

Deixeu un comentari