Ja comencem a tenir experiències d’aplicació de les metodologies àgils a start-ups que no es fonamentin en desenvolupaments informàtics com per començar a veure els avantatges i inconvenients d’aquesta nova manera d’abordar la primera etapa de desenvolupament empresarial. 

En el marc del programa de pre-incubació de Barcelona Activa, hem aplicat aquesta metodologia a uns 120 projectes de nova creació (de desenvolupament tecnològic i de caràcter més tradicional), i ja és el moment de parar i tractar d’entendre què aporten en el procés de creació d’empresa. 

Durant el programa, les persones emprenedores han elaborat el lean canvas del seu negoci i ha resultat una excel·lent eina no només per obligar a fer una reflexió més o menys exhaustiva del projecte i el seu valor, sinó també per situar ràpidament a les persones que tutoritzen aquests projectes . Aquí ja hi ha una primera guany en el procés de tutorització. 

Però on hi ha el valor afegit més interessant és en l’anàlisi de la reacció de mercat a partir del Mínim Producte Viable (MPV). És en aquestes primeres experiències comercials on s’acaba d’entendre el valor aportat i on es produeixen les majors sorpreses, sobretot quan el mercat no reacciona davant el nou producte o servei. 

I és que “el Diable està en els detalls”, com diu el refrany; en el detall de com entén el valor el potencial client, aquell que finalment no ha comprat el MPV. Un dels casos que més es repeteix és quan el client espera una solució integral i això no s’ha detectat. 

  • Per exemple, l’empresa desenvolupa una enginyosa solució per resoldre un problema i ho ha contrastat amb alguns potencials clients abans de llançar-se a el desenvolupament, però no es tanquen vendes un cop llançat amercat el MPV. En aquests casos, el client aprecia la solució, però no és suficient per comprar-perquè busca integrar-lo amb altres eines i això no està resolt. 
  • Un altre cas és quan es proposa una solució que suposa millores, però són insuficientment valuoses com perquè a el client consideri canviar les seves formes de treball. Aquí és important calibrar bé si hi ha un “pain” (un dolor) prou gran, alguna cosa no fàcil d’esbrinar. 

Això és només un parell de casos, però és el moment de començar a conceptualitzar més casos per poder anar avançant en una creació de projectes millor fonamentada. 

 

Francesc Trias 

Deixeu un comentari