En els últims tres anys Daleph ha calculat quin és el pressupost mínim que es necessita per tenir una vida digna (Salari de Referència) a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Com és ben sabut, la despesa principal és l’habitatge i dins d’aquest, el lloguer del mateix. No obstant, els consums energètics també tenen un pes rellevant en tal pressupost, especialment significatiu en el cas de les famílies amb menys renda.  

Paral·lelament, la experiència d’Ingeus i Daleph en l’acompanyament sociolaboral de famílies vulnerables ens ha permès contrastar que les possibilitats per reduir la seva factura energètica són considerables, ja sigui mitjançant la modificació dels contractes, els canvis d’hàbits o amb petites inversions en l’habitatge. 

Per això, Daleph i Ecodes han arribat a un acord per impulsar plans d’eficiència energètica especialment dirigits a famílies vulnerables, encara que no descartem que podem treballar amb altres col·lectius. Volem ser un soci eficaç de les Administracions Públiques, fonamentalment de les locals, encara que també pretenem incorporar aquest servei a l’àmbit de l’habitatge social, ja sigui pública o privada. 

Estem convençuts de la oportunitat d’aquesta iniciativa, no només com a aportació a la millora de la vida de moltes famílies, sinó que també com a mesura d’alt impacte mediambiental. I ho fem de la mà del millor soci possible, Ecodes, que té una extensa experiència en programes de eficiència energètica i que és un dels referents espanyols en el disseny, execució i la avaluació d’iniciatives contra el canvi climàtic. 

Deixeu un comentari