PERCEPCIÓ DE VALORS I ACTITUDS PER EMPRENDRE AL GEM 2018

Continuem amb la revisió de les dades que ens proporciona l’estudi GEM 2018-2019 i fixem la nostra atenció sobre la percepció de valors i actituds per emprendre.

A l’hora d’analitzar la percepció de la població espanyola sobre els seus valors i actituds per emprendre es fixa en quatre qüestions:

  • La percepció d’oportunitats per emprendre en els propers 6 mesos.
  • La percepció de possessió de coneixements i habilitats per emprendre.
  • La por al fracàs com a obstacle per emprendre
  • Coneixement d’altres persones que han emprès l’any anterior,

En tots quatre indicadors, les dades segregades per gènere donen diferències negatives per l’emprenedoria femenina. Així, les dones tenen menys percepció d’oportunitats per emprendre; percepció de que posseeixen menys coneixements i habilitats per emprendre; major percepció de la por al fracàs com a obstacle per emprendre; i coneixen menys persones que han emprès l’any anterior.

A Catalunya, les dades varien un xic. No hi ha gaire diferència en la percepció de emprenedors i emprenedores en fase inicial i consolidada. Entre l’emprenedoria potencial les percepcions són asimètriques: en alguns casos els homes tenen percepcions més positives i en d’altres són les dones. Cal no oblidar, que la escletxa de gènere en emprenedoria s’ha reduït substancialment a Catalunya i que les dades del GEM de 2018 diuen que hi ha 0,9 dones emprenedores per cada home emprenedor en fase inicial.

Amb tot, segueix existint escletxa i cal continuar-hi treballant. Fora bo utilitzar aquestes dades a l’hora de dissenyar programes de suport a l’emprenedoria femenina. En aquest sentit, convido a tothom a fer-ne reflexió i tractaré d’aportar idees en posteriors post.

Jaume Amill

Deixeu un comentari