ALGUNES DADES SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE I EMPRENEDORIA

Fa uns dies, durant l’esdeveniment BIZ Barcelona, es va presentar l’Informe Executiu Catalunya 2018-2019 del Global Entrepreurship Monitor (GEM), que és la principal eina per testar i analitzar la situació del fenomen emprenedor arreu del món. A Espanya l’estudi es realitza també a nivell autonòmic, amb la qual cosa es poden efectuar comparacions entre les diferents regions de l’estat.

Donant resposta al títol del post, és important ressaltar algunes dades relatives a l’emprenedoria femenina que l’informe executiu menciona:

  • La positiva és que el diferencial en l’índex TEA[1] entre homes i dones es redueix. Entre els homes és del 8,6% i en les dones del 7,7%. L’any passat eren del 8,9% i 7,1%.
  • La negativa és que part d’aquesta reducció es conseqüència d’una reducció en el la xifra de TEA masculina.
  • La curiosa és que el diferencial català (0,9%) és superior al diferencial de la mitja a Espanya, el 0,8%. Amb tot, la TEA femenina a Catalunya 7,1% és força superior a la mitjana espanyola, 6%

En qualsevol cas, és clar que en l’àmbit de l’emprenedoria cal continuar desenvolupant polítiques i programes orientats a reduir el diferencial de gènere existent i que, sens dubte, una major presència percentual de dones en càrrecs directius aporta a les nostres empreses elements diferencials que, de ben segur, las faran més competitives.

[1] TEA: Taxa d’activitat emprenedora. Mesura el % de població entre 16 i 65 anys que manifesta que està o estarà implicada en algun procés de creació d’empresa en el marc temporal dels propers tres anys.

Deixeu un comentari